Suomen pääministeri

Blogista

Suomen pääministeri

Pääministeri tarkoittaa käytännössä Suomen valtioneuvoston eli hallituksen johtajaa. Pääministeri on asemassa johtamassa Suomen sisäpolitiikkaa ja EU-politiikkaa.

Pääministeri taas valitaan eduskunnan kesken. Uudessa perustuslaissa määriteltiin, että pääministerin valinta tapahtuu äänestyksellä koko eduskunnan sisällä. Tällöin vaalien jälkeen eduskunta valitsee ensin puhemiehen, jonka jälkeen tehdään valinta pääministeristä. Eduskuntaryhmät keskustelevat keskenään ja tekevät hallitustunnusteluja, puhemiehen puheen jälkeen. Tämän jälkeen presidentti antaa eduskunnalle tiedon siitä, että kuka on pääministeriehdokas. Jos kyseinen ehdokas saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä, tulee hänestä pääministeri. Toisin taas, jos hän ei saa tarpeeksi ääniä, asettaa presidentti ehdolle uuden ehdokkaan. Tällöin sama äänestys tehdään uudestaan. Jos tämänkään jälkeen pääministeriehdokas ei saa tarpeeksi ääniä, tehdään avoin äänestys. Tällöin valituksi tulee se, joka saa eniten ääniä. Valinnan jälkeen valittu taas esittää presidentille muut ministerit, jolloin presidentti nimittää pääministerin virallisesti rooliinsa. Tämän jälkeen uudelle ministeriölle annetaan hallitusohjelma.Pääministeri on se henkilö, joka valvoo hallituksen toimintaa ja huolehti hallituksen tehtävien valmistelujen ja käsittelyiden yhteensopivuuksista. Pääministerin tehtävänä on johtaa kokonaan asioiden järjestelyä ja pitää huolen siitä, että asiat järjestyvät ajallaan ja oikeaoppisesti. Hän valvoo kaikkien ohjelmien toimeenpanoa ja toimii hallituksien puheenjohtajana. Hän myös varmistaa, että Euroopan unionissa päätetyt asiat sopivat yhteen hallituksen päätöksien kanssa ja asioiden valmistelu ja käsittely sujuvat sovunsoinnussa. Pääministeri on siis käytännössä hallituksen politiikan ja EU-politiikan johtaja. Hänen päätehtävänsä on saada eri hallitusten näkemykset yhdeksi näkemykseksi, joita voidaan valmistaa koko hallituksen kesken. Pääministeri voi toimia myös tasavallan presidentin sijaisena, jos presidentti on jostakin syystä estynyt. Jos taas pääministeri on jostain toisesta syystä estynyt hoitamaan asioita, sijaistaa pääministeriä pääministerin sijaiseksi valittu ministeri. Viimeisenä vaihtoehdolta pääministeriä taas sijaistaa virkavuosiltaan vanhin ministeri. Toimistaan pääministeri on taas vastuussa eduskunnalle, samalla tavalla kuin kaikki muutkin ministerit.

Suomen pääministeri Juha Sipila

Nykyään voi kuitenkin sanoa, että pääministerillä on enemmän valtaa Suomessa kuin presidentillä. Presidentin oikeuksia on kiristetty jatkuvasti vuodesta 1980 asti, jolloin pääministeri on saanut jatkuvasti enemmän valtaa osakseen. Vuonna 2000 perustuslain uudistuksessa pääministerin aseman vahvuus korostui entisestään ja presidentin valta taas kiristyi. Vallan vaihtaminen on kuitenkin perusteltu hyvin. Perusteluna on toiminut se, että pääministeri on vastuussa kaikista tekemisistään eduskunnalle, kun taas presidentti ei ole vastuussa eduskunnalle.

Antti Rinne

Antti Rinne on Suomen nykyinen pääministeri. Hänet nimitettiin tehtävään 6. kesäkuuta vuonna 2019. Aiemmin hän oli toiminut SDP:n puheenjohtajana vuodesta 2014 lähtien. Kansanedustajaksi hän taas tuli vuonna 2015. Hän on ollut aikaisemmin valtionministerinä vuodesta 2014 vuoteen 2015 saakka. Hän oli tänä aikana ensin mukana Kataisen hallituksessa, jonka jälkeen hän siirtyi Stubbin hallitukseen. Hän kuitenkin pääsi kansanedustajaksi vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Rinne johti SDP-puoluetta, joka kohosi vuoden 2019 vaaleissa Suomen suurimmaksi puolueeksi. Pääministeriksi hänet valittiin samana vuonna.

Antti Rinne

Ennen eduskunta uraansa Antti Rinne toimi lakimiehenä Mäntsälässä sekä järjestösihteerinä kuljetusalan työntekijäliitolle. Hän kuitenkin joutui eroamaan työstään, laskutettuaan samasta työmatkasta 2 kertaa. Rinne piti itse tätä virhettä huolimattomuutena, mutta AKT:n puheenjohtaja kertoi summan olevan 10 000 markkaa. Kuitenkin selvisi, että nämä rinteeseen kohdistuneet väitteet olivat harjaa ja keino savustaa Rinne ulos liitosta. Tämän jälkeen Rinne valittiin erityisalojen eli Erton puheenjohtajaksi. Tämän kauden aikana Erton jäsenmäärä nousi huimasti ja saavutti jopa 30 000 jäsenmäärän vuonna 2015. Tämän jälkeen Rinne yleni toimihenkilöunionin johtoon, josta hän taas pääsi Ammattiliitto Pron puheenjohtajaksi.