Suomen merivoimien laivat

Blogista

Suomen merivoimien laivat

Sekä rannikkojoukot että laivasto kuuluvat kumpikin Suomen merivoimiin. Se oli aikaisemmin nimeltään Suomen laivasto, mutta muutti nimensä merivoimiksi jo vuonna 1933.

Se on yksi Suomen kolmesta puolustushaarasta maa- ja ilmavoimien lisäksi. Merivoimissa työskentelee vakituisesti noin 2300 henkilöä ja joka vuosi 4300 henkilöä suorittaa siellä varusmiespalveluksensa. Komentajana toimii lippueamiraali Jori Harju.

Merivoimilla on aina ollut suuri merkitys Suomen puolustuksessa. Ne ovat kokeneet Venäjän vallan ja sen aikaiset taistelut, talvisodan kylmyyden jäänmurtajiensa avulla ja jatkosodassa niillä oli erittäin merkittävä rooli erilaisissa partiointi- ja miinoitustehtävissä. Sotien jälkeen osasta kalustoa jouduttiin luopumaan, mutta sitä korvattiin myös uusilla laivoilla ja veneillä. Merivoimien laivasto ja sen alukset voidaan jakaa kuuteen eri ryhmään. Näitä ryhmiä ovat merimiinoitus, ohjusveneet, johto, kuljetus, öljyntorjunta ja koulutusalukset. Jokaisella ryhmällä on oma tarkoituksensa ja tehtävänsä, jotka ovat tarkkaan määriteltyjä. Suomella on hyvin vaikuttava laivasto koneisto. Se johtuu siitä, että Suomi on erittäin riippuvainen merialueidensa puolustuksesta ja pitkä rantaviiva tekee siitä helposti haavoittuvaisen.

Laivojen luokat ja tehtävät

Nykyään miinoittaja-aluksia löytyy kahdesta eri luokasta. Hämeenmaa-luokan alukset ovat tarkoitettu avomerelle ja ne ovat myös jäissäkulkukelpoisia aluksia. Ne pystyvät liikkumaan missä tahansa olosuhteissa sekä avomerellä että saaristossa. Niitä käytetään miinoitustehtäviin, merialueen valvontaan, meriliikenteen suojaamiseen ja johtoaluksina. Niitä on olemassa kaksi kappaletta. Pansio-luokan miinoittaja-aluksia käytetään miinoitus- ja emäalustehtäviin sekä merikuljetuksiin. Ne ovat myös jäissäkulkukykyisiä ja niitä löytyy yhteensä kolme kappaletta. Niiden miehistöön kuuluu 22 jäsentä ja ne pystyvät kuljettamaan yhteensä 200 henkeä.

laivasto

Ohjusveneet on jaettu niin ikään kahteen eri luokkaan: Hamina- ja Rauma-luokkaan. Hamina-luokan veneitä löytyy yhteensä neljä kappaletta ja niitä käytetään pintatorjuntaan ja meriliikenteen suojaamiseen. Rauma-luokan veneitä on olemassa myös neljä kappaletta. Ne ovat hieman Hamina-luokan veneitä kevyempiä rakenteeltaan ja täten myös ketterämpiä. Kummankin luokan alukset soveltuvat myös hyvin ilma- ja pintavalvontaan ja niitä voidaan hyödyntää myös elektronisessa valvonnassa.

Miinantorjunta-aluksia Suomella on yhteensä 15 kappaletta. Nykyaikaisempia niistä ovat Katanpää-luokan kolme alusta, jotka on kaikki varustettu hyvin modernilla tekniikalla. Kaikkien miinantorjunta alusten tehtävänä on suojata Suomelle merkittäviä meriyhteyksiä miinanauhalta. Sekä Kuha- että Kiiski-luokkaan kuuluu kumpaankin kuusi alusta ja niiden päätehtävä on raivata herätemiinoja. Komentoveneillä on tärkeä tehtävä muiden alusten johdossa ja ohjaamisessa. Ne ovat pienempiä aluksia, jotka pystyvät liikkumaan nopeasti ja niiden miehistö on vain kaksi henkinen. Syöksy-luokasta löytyy neljä venettä ja Viiri-luokan Askeri nimistä venettä käytetään myös kuljetustehtäviin.

Merikuljetuskalustoon kuuluu kaikkein eniten laivoja ja veneitä. Jehu-luokan veneet voivat toimia monenlaisissa operaatioissa kuten taistelu-, saatto- ja logistiikkatehtävissä. Jurmo-luokan veneet on tarkoitettu nimenomaan joukkojen kuljettamiseen ja myös Uisko, linnakevene ja G-vene ovat nopeampia veneitä miehistön kuljetuksiin. Myös muita kuljetusaluksia löytyy luokista Valas, Kampela 3 ja Traskö. Merisotakoulu omistaa kolme koulutusalusta, jotka kuuluvat Fabian Wrede-luokkaan. Niillä opetetaan saaristo- ja rannikkomerenkulkua sekä merimiestaitoja. Ne ovat erittäin modernilla tekniikalla varustettuja aluksia, jotka soveltuvat alokkaiden ja myös edistyneimpien koulutukseen. Lokki-luokan koulutusalusta Kajavaa käytetään erilaisten kurssien suorittamiseen merenkulun koulutuksessa.

Merivoimilta löytyy myös omat huolto- ja öljyntorjunta-aluksensa. Työveneitä käytetään erilaisten merellisten huoltotoimien ja tutkimusten apuna. Suomella on siis erittäin näyttävä ja tehokas kalusto meriemme ja maamme turvaamiseksi. Merivoimat päivittää kalustoaan jatkuvasti uusimmalla tekniikalla ja uusia hankintoja on suunniteltu seuraaville vuosille. Merivoimat työskentelevät monissa eri tehtävissä ja niiden alukset ovat merkittävä apu monessa merellä suoritettavassa toimenpiteessä. Niiden alukset ovat upea näky, joihin voi myös toisinaan tutustua eri rannikkokaupungeissa.