Suomalainen sotahistoria

Blogista

Suomalainen sotahistoria

Suomalainen sotahistoria

Maailmassa on ollut sotia kautta aikojen, milloin missäkin maailman kolkassa. Sodat valitettavasti kuuluvat niin historiaan kuin vielä arkipäiväänkin joissakin maissa.

Myös Suomessa on sodittu useampaan otteeseen. Suomalaisia on menehtynyt näissä taisteluissa suurin määrin ja koko Suomen kansa on kärsinyt sotien aikana monella tapaa. Sodista on seurannut nälänhätää, paljon sotaleskiä ja orpolapsia, menetettyjä alueita sekä hajonneita alueita ja asuinrakennuksia, sekä tietysti taloudellisia vaikeuksia. Sotahistoria ei koskaan ole mukavaa kuultavaa, mutta ymmärtääkseen maailmankulkua, on sotahistoriaan hyvä kuitenkin tutustua ja oppia sitä ymmärtämään ainakin jollain tapaa. Ehkä sotahistoriaa tuntemalla voidaan oppia virheistä ja toivoa, ettei samoja virheitä maailmassa toistuisi enää uudelleen. Ainakin oman kotimaan osalta sotahistoriaan kannattaa tutustua. Sotahistorian tunteminen kuuluu myös yleissivistykseen.

Sodan syitä on useita. Yleensä kai sodissa on kyse ainakin jonkin asteisesta vallanhalusta, halusta valloittaa uusia alueita ja hallita ihmisiä. Vallanhalua on monenlaista, mutta varmasti vallanhaluun kuuluu ensimmäisenä halu valloittaa itselleen ja maalleen isompia maallisia alueita. Varmasti ajatuksena on, että mitä enemmän alueita on hallinnassa sitä vahvempi maa on. Sotahistoriasta jää usein jälkeen jonkinlaisia eläviä merkkejä. Tällaisia merkkejä ovat esimerkiksi erilaiset linnat, linnanrauniot, muistomerkit ja monia muita. Sotaa myös muistellaan erilaisissa tapahtumissa. Sodassa kaatuneita kunnioitetaan erilaisin menoin ja sotien tapahtumia kerrataan kerta toisensa jälkeen. Näin sodan muistot jäävät elämään muistoissa eivätkä ne pääse unohtumaan. Sodankäynti on synkkää, eikä sitä varmasti toivoisi kenenkään kohdalle. Mutta aina vaan maailmassa on sodittu ja uusia sotia syntyy, vaikkakin onneksi pienemmässä mittakaavassa kuin maailman sotien aikaan. Katsotaan seuraavaksi hieman, minkälaisissa sodissa Suomi on ollut mukana.

Suomi osallissena sodissa

Suomi on ollut ja joutunut osalliseksi sotiin useamman kerran. Sodista löytyy internetistä erilaisia listoja, joita lukemalla voi todella havaita, että Suomi on ollut monessa taistelussa mukana. Osa taisteluista ja sodista on puolestaan ollut sellaisia, että niitä ei ole taisteltu Suomen maaperällä, mutta suomalaisia on ollut taisteluissa mukana. Esimerkkinä suomalaisten mukana olosta mainittakoon vaikka Pohjan sota, suomalaiset taistelivat tällöin Ruotsin armeijan leivissä.

Suomi osallissena sodissa

Suomessa on sodittu jo ennen esihistoriallista sodankäyntiä, eli ennen 1200-lukua. Tällöin taistelut olivat enemmän eri yhteisöjen välisiä taisteluita ja vallanvääntöä. Taistelut eivät yltäneet kovin suurille maa-alueille, vaikka toki joitain ristiretkiä lähinaapureista ja hieman kauempaakin Suomeen tehtiin. Pääpaino oli kuitenkin erilaisilla lähitaisteluilla. 1300-luvulta lähtien Suomessa on sodittu valitettavan usein ja se näkyy erilaisina muistomerkkeinä ja monissa perhehistorioissa. Suomi on kuulunut alueellisesti niin Ruotsin vallan alle kuin myös toisen naapurimaan eli Venäjän, entisen Neuvostoliiton, vallan alle. Nämä ajat ovat olleet sotia täynnä, pienempiä taisteluja ja suurempia hyökkäyksiä. Suomen maan hallitseminen on vaihtunut puolelta toiselle, eikä Suomi vielä siinä vaiheessa ollut itsenäinen maa.

Suomen ehkä kaikkein tunnetuimmat sodat, negatiivisessa mielessä, ovat lienee ensimmäinen maailmansota, Talvisota ja Jatkosota. Näillä sodilla on ollut suuri merkitys Suomen historiaan. Tosin voidaan yleisesti todeta, että kaikki sodat ja taistelut ovat muokanneet Suomea ja suomalaista historiaa jollain tapaa. Joistakin sodista silti puhutaan kuitenkin enemmän ja niissä on ollut mukana hurja määrä suomalaisia taistelijoita. Suomalaisia on myös valitettavasti menetetty suurin joukoin, mikä tietysti tekee sodista aina valitettavan surullisen asian. Suomen itsenäisyys ei ole vielä kovin vanha, jos sitä vertaa moneen muuhun euroopan maahan. Taivalta on silti hienosti takana jo yli 100 vuotta. Nyt sodista on onneksi jo suhteellisen pitkä aika ja toivotaan, että sotahistoriaan ei tulisi uusia lukuja.