kesäkuu2021

kesäkuu2021

Vaalit ja niiden historia Suomessa

Vaalit ja niiden historia Suomessa

Vaalit ovat demokratian ja tasa-arvoisen poliittisen vaikuttamisen perusta. Käytännössä tämä siis tarkoittaa sitä, että maassamme poliittinen valta kuuluu kansalle, ja jokaisella äänestysikäisellä on oikeus äänestää haluamaansa edustajaa.  Äänestysoikeus kuuluu jokaiselle Suomen kansalaiselle, joka on vaalipäivään mennessä täyttänyt 18 vuotta; ikärajan laskemisesta on ollut viime vuosina paljon puhetta, mutta tähän mennessä raja on säilynyt samana.

Lue Lisää »