Satakoh taamista | 2018

Blogista

Suomen eduskunnan historia

Suomessa valtion lainsäädäntövaltaa ja budjettivaltaa käyttävä elin on eduskunta eli Suomen parlamentti. Aiemmin sana eduskunta tarkoitti suomeksi yleisesti myös muiden maiden parlamentteja, mutta nykyään se merkitsee vain Suomen parlamenttia. Lainsäädäntövallan lisäksi eduskunnan toiminta-alueina ovat hallituksen toiminnan valvominen sekä Euroopan unionin päätöksentekoon osallistuminen. Eduskunnan toiminta perustuu Suomen perustuslakiin, jossa määrätään vallan kuuluvan Suomessa kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Eduskuntaan valitaan neljän vuoden välein järjestettävillä eduskuntavaaleilla 200 kansanedustajaa.

Lue Lisää »

Suomen itsenäistyminen, valtakysymykset ja valtalaki

Vuoden 1917 keväällä alkanut Suomen itsenäistymisprosessin käsittely ja sitä seurannut Suomen valtion itsenäistyminen 6. joulukuuta 1917 oli laajemman tapahtumasarjan tulos. Suomen alue oli kuulunut sitä ennen autonomisen suuriruhtinaskunnan asemassa Venäjän keisarikuntaan vuodesta 1809 lähtien, mitä ennen Suomen alue oli kuulunut pitkään Ruotsin vallan alle. Ennen itsenäistymistä Suomeen vaikutti erityisen raskaasti niin sanottujen sortovuosien aika, jolloin Suomen kansa alkoi menettää luottamuksensa keisari Suomen autonomisen erityisaseman turvaajana.

Lue Lisää »

Suomen itsenäistyminen ja ulkoministeriön synty

Eurooppa eli ensimmäisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen todellista murrosaikaa. Sotaa käytiin 1914–1918 ja siinä taistelivat vastakkain Saksan ja Itävalta-Unkarin keskusvallat sekä ympärysvallat, jotka muodostuivat lähinnä Isosta-Britanniasta, Ranskasta, Venäjästäja Yhdysvalloista. Tuhoisa sota päättyi lopulta keskusvaltojen tappioon, jonka johdosta Euroopan politiikka ja valtiolliset rajat muuttuivat merkittävästi.

Lue Lisää »